kyu
(2012/03)
SAI

同人誌表紙です。 
2012年3月18日(日) HARU COMIC CITY 17にて発行。

kyu2
文庫カバーサイズで描きました。全体像。